Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych współpracą handlową i będących klientami oraz ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów detalicznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e–mailowej

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kontrahentów, ich reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników